Support

Hur ansluter jag min skjutbana? OBS! Kongsberg (KTS)

OBS! Det är gratis för föreningar att ansluta sig till SkytteOnline

För att koppla upp sin bana för online rapportering måste ni:
  1. Registrera din bana
  2. Ladda ner och installera "SkytteOnline Gateway"

OBS! Installationen måste göras på samma dator som Orion är installerad!

Ni behöver inte ha WinGPS installerad eller igång, utan det räcker med Orion.

Registrera din bana

För att ansluta sin skjutbana till SkytteOnline måste man först registrera sin bana. Använd knappen till höger "Registrera skjutbana".

Där anger man: Skjutbanans namn / Förening / Antal ställ / Mail adress

Hittar ni inte er förening?
Välj då föreningen "Team DEMO", skicka sedan ett mail med ert föreningsnamn.

Ett mail kommer att skickas till den angivna mail adressen.
I mailet kommer ni få en kod (guid), som behövs första gången ni startar "SkytteOnline Gateway". Denna kod är till för att identifiera från vilken bana data kommer ifrån.

Installation Skytteonline Gateway

Här kommer en snabb instruktion hur man installerar programmet. Utförligare dokumentation om SkytteOnline Gateway kan hämtas här

Börja med att hämta installationsprogrammet, länk till höger "Hämta SkytteOnline Gateway".

Du kommer nu att ha en fil: SkytteOnlineKTSInstall.zip
det är en komprimerad fil som innehåller filen: SkytteOnlineKTSInstall.msi (Installationsprogrammet)

Installation:

  1. Börja med att packa upp zip filen till valfri katalog på datorn där Kongsberg TS (Orion) är installerad.
  2. Kör "SkytteOnlineKTSInstall.msi", installationen startar.
  3. Välj det som föreslås ( filer hamnar under c:\skytteonline\ )
  4. När installationen är klar så startas programmet automatiskt.
  5. Första gången programmet körs så kommer den att fråga efter "Location GUID", det är för att SkytteOnlines server ska veta viken skjutbana det är som sänder information. Här kopierar ni in textsträngen som ni fick när ni registrerade banan

Nu ska installationen vara klar.
I normala fall ska programmet hitta Orion's inställningsfil (orion.ini), den ska ligga i C:\windows
Gör den inte det måste SkytteOnline's inställningar justeras. Skicka ett mail så hjälper vi er med instriktioner på hur ni gör.

Installationsprogrammet har automatiskt lagt till en genväg i "Autostart", så när datorn startas så startas SkytteOnline automatiskt.

Ett problem som kan uppstå vid installationen:
Om ni har fel version på ".Net framework" (ver 4), så kommer ni att få ett meddelande vid installationen. Då måste den installeras, kan hämtas på länken till höger "Hämta .Net Framework 4"

Ni får gärna ringa mig, så hjälper jag er.
Ragnar Wässman tel. 0733-514 679

-

Registrera skjutbana

Please complete the form...